лого Веб Траст Україна - департаменту безпеки SSL сертифікатів adgrafics

Команди Java Keytool для легкого управління вашими сертифікатами SSL

Java Keytool, інструмент управління ключами і сертифікатами, використовується для управління парами ключів сертифікатів і сертифікатами. Ключі та сертифікати зберігаються в сховищі ключів Java. Ваші ключі захищені паролем, щоб будь-який незаконний суб'єкт не зміг його отримати. Java Keytool пропонує різні інші функції, які значно спрощують управління сертифікатами. Ось команди, які допоможуть вам швидко створити і імпортувати сертифікат.

Як створити Root & Intermediate за допомогою командJava Keytool

Згенеруйте пару ключів Java і сховище ключів:
keytool -genkey -alias mydomain -keyalg RSA -keystore keystore.jks -keysize 2048

Створіть запит на підпис сертифіката (CSR) для існуючого сховища ключів Java:
keytool -certreq -alias mydomain -keystore keystore.jks -file mydomain.csr

Створіть сховище ключів і самозаверенний сертифікат:
keytool -genkey -keyalg RSA -alias selfsigned -keystore keystore.jks -storepass password -validity 360 -keysize 2048

Як імпортувати Root & Intermediate за допомогою команд Java Keytool

Імпорт проміжний сертифікат CA в існуюче сховище ключів Java:
keytool -import -trustcacerts -alias intermediate -file intermediate.crt -keystore keystore.jks

Можна імпортувати кореневий сертифікат CA в існуюче сховище ключів Java:
keytool -import -trustcacerts -alias root -file root.crt -keystore keystore.jks

Імпортуйте підписаний первинний сертифікат SSL в існуюче сховище ключівJava:
keytool -import -trustcacerts -alias mydomain -file mydomain.crt -keystore keystore.jks

Як перевірити інформацію про сертифікат за допомогою команд Java Keytool

Перегляньте вміст сертифікату:
keytool -printcert -v -file mydomain.crt

Перевірте, які сертифікати знаходяться в сховищі ключівJava:
keytool -list -v -keystore keystore.jks

Перевірте певний запис сховища ключів, використовуючи псевдонім:
keytool -list -v -keystore keystore.jks -alias mydomain

Як змінити тип сховища ключів за допомогою командJava Keytool

Сховище ключів PFX в сховище ключівJKS:
keytool -importkeystore -srckeystore mypfxfile.pfx -srcstoretype pkcs12 -destkeystore newjkskeystore.jks -deststoretype JKS

JKS-сховище ключів в PFX-сховище ключів:
keytool -importkeystore -srckeystore myjksfile.jks -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -destkeystore newpfxkeystore.pfx

Інші корисні команди Java Keytool

Видалити сертифікат зі сховища ключівJava Keytool:
keytool -delete -alias mydomain -keystore keystore.jks

Змініть пароль сховища ключів Java:
keytool -storepasswd -new newstorepass -keystore keystore.jks

Експорт сертифіката зі сховища ключів:
keytool -export -alias mydomain -file mydomain.crt -keystore keystore.jks

Список довірених сертифікатів CA:
keytool -list -v -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts

Імпортувати новий CA в довірені сертифікати:
keytool -import -trustcacerts -file /path/to/ca/ca.pem -alias mydomain -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts

Ужгород - місто, що є розвиненим культурним і промисловим центром з університетами, музеями, середньовічними церквами і соборами та розвиненою туристичною інфраструктурою. Майже всі підприємства та заклади Ужгорода активно функціонують в сфері інтернет технологій, приділяючи велику увагу захищеному з'єднанню, що забезпечують сертифікати SSL. Купити сертифікати SSL в Ужгороді можна на спеціалізованому сайті, де представлений широкий вибір сертифікатів на будь-який смак, гаманець та побажання.